Last Updated on april 18, 2022 by admin

Definitionen av en indexfond är att den förvaltas passivt med målsättningen att replikera utvecklingen för ett specifikt index. Några aktiva indexfonder finns således inte. Nedan listas vad som skiljer en aktiv fond från en passiv, samt vad passiv förvaltning egentligen innebär. 

En aktiv indexfond – finns det? Nej, egentligen inte. Låt oss förklara varför.

Indexfonder är fonder som strävar efter att återspegla värdeutvecklingen för ett specifikt index – till exempel OMXS30 eller S&P 500. För att göra det investerar indexfonder i samma aktier som ingår i det aktuella indexet.

Någon aktiv förvaltning med aktiva investeringsval görs således inte, varför indexfonder alltså är passiva fonder.

Vad är passiv förvaltning?

Passiv förvaltning innebär att det inte finns något team av fondförvaltare och analytiker som aktivt och löpande köper, säljer och fördelar om innehavet i en fond. En initial investering görs – i samma aktier och med samma procentuella fördelning som i ett visst index – men därefter lämnas fonden att mer eller mindre sköta sig själv.

Den förvaltas med andra ord passivt. 

Eftersom innehavet i en passivt förvaltad fond är detsamma som i ett specifikt index, kommer fondens utveckling att bli densamma som för det indexet – med undantag för eventuella mindre avvikelser. Målet för en indexfond är att generera en avkastning likvärdig med index – aldrig sämre, men heller inte bättre.

Aktiva aktiefonder och indexfonder – vad är skillnaden?

Den främsta skillnaden mellan aktiva aktiefonder och (passiva) indexfonder ligger i förvaltningen – och syftet med förvaltningen – samt risknivån.

Medan indexfonder förvaltas passivt i syfte att prestera i likhet med index, förvaltas aktiva aktiefonder istället väldigt aktivt i syfte att slå index.

Aktiva aktiefonder sköts av fondförvaltare som regelbundet köper, säljer och balanserar innehavet för att generera en avkastning högre än index. Risknivån är högre för aktiva fonder, men så är även den potentiella avkastningen.

Vidare skiljer sig också antal innehav åt. En indexfond kan ha uppemot flera hundra eller ett par-tre tusen aktier om indexet den följer är ett stort index. En aktiv fond har betydligt färre än så – att aktivt förvalta tusentals innehav skulle vara svårt.

Fler aktier ger bättre riskspridning. Går en eller ett par aktier dåligt i en indexfond, finns det alltid många fler som väger upp och balanserar ut. Samma sak gäller dock åt andra hållet – skjuter en aktie i höjden får det sämre effekt på värdet än i en aktiv fond eftersom innehaven är så många.

Indexfonder är billigare än aktiva aktiefonder

Till skillnad från en aktiv förvaltning som ombesörjs av en eller flera professionella förvaltare, sköts istället en passiv förvaltning oftast av datorer. Omkostnaderna för en passiv förvaltning är således betydligt lägre, varför passiva fonders förvaltningsavgifter också är betydligt billigare.

Den genomsnittliga avgiften för indexfonder ligger på omkring 0,50%, men det finns också många som endast har 0,20-0,30% och även gratis indexfonder som inte har någon avgift alls – till exempel Avanza Zero.

Genomsnittlig avgift för en aktiv aktiefond ligger runt 1,24% – alltså mer än dubbelt så högt. Ju högre avgift en fond har, desto mer måste den slå index för att vara lönsam. Annars finns risken att avgiften med tiden urholkar hela eller stora delar av din avkastning.

Summa summarum – aktiv indexfond finns ej

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att definitionen av en indexfond är att den förvaltas passivt i syfte att följa index. Någon ’aktiv indexfond’ finns med andra ord inte.

Följande kännetecknar passiva respektive aktiva fonder:

Passiva fonder/indexfonder:

Aktiva aktiefonder:

Tips! Lär dig mer om indexfonder – läs våra artiklar om Hållbara indexfonderSvenska Indexfonder samt Indexfond-skolan. Ytterligare inlägg finns också att utforska här på Indexfonder.org 

Läs gärna mer på vår systersida Samuelssons Rapport om indexfonder.