Europeiska Indexfonder


Europeiska Indexfonder

Europeiska Indexfonder

Europeiska indexfonder är fonder som speglar specifika europeiska index. Men varför ska man investera i dessa fonder istället för till exempel svenska indexfonder? Vi tar en titt på de europeiska indexfonderna och förklarar hur de fungerar.

En bredare exponering

Ett av syftena med att investera i indexfonder generellt är ju att man vill bredda sin exponering och sprida sin risk. Man vill helt enkelt ha en ökad diversifiering i sin investeringsportfölj. Om man tidigare haft enbart svenska indexfonder för att uppnå detta så kan det vara intressant att titta på europeiska indexfonder, ur det hänseendet. Här får man ju nämligen en ännu större bredd på sin portfölj.

Europas ekonomi är homogen

I och med Euro-samarbetet har europas ekonomi blivit mer homogen än tidigare. Att bara titta på sverige är som att exponera sig mot en specifik pusselbit i det stora europeiska pusslet. Så om man är ute efter en bred exponering i sin portfölj där syftet är att sprida sina risker, så bör man titta extra noga på de europeiska indexfonderna som finns på marknaden.

Länsförsäkringar Europa Nära är ett exempel på en europeisk indexfond som förvaltas från sverige. Den har dessutom en hävstång och ger alltså en något större utväxling än utvecklingen på själva indexet.

Recent Content