Last Updated on april 18, 2022 by admin

Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med indexfonder och investmentbolag? Indexfonder har vuxit sig starkare i takt med att åren har tickat på och medvetenheten om aktivt förvaltade fonders höga avgifter ökat. Men det är inte bara indexfonder som är ett bra alternativ till de traditionella fonderna. Det finns nämligen en typ av bolag på börsen, investmentbolagen, som i mångt och mycket påminner om fonder. Vad som är bäst, indexfonder eller investmentbolag, är inte svart eller vitt.

Fördelar Med Indexfonder

Som nämnt ovan tilltar indexfondernas popularitet och har gjort så under 10-talet. Anledningen är att de är sammankopplade med flera starka fördelar.

Låg Förvaltningsavgift

Det vanligaste argumentet som förs fram för att sälja en indexfond är den låga förvaltningsavgiften. Eftersom fonden är passivt förvaltad är administrationskostnaden låg vilket reflekteras i prissättningen.

Indexfonder eller investmentbolag
Passiv förvaltning – Bra avkastning utan ansträngning

Bra riskspridning

Att diversifiera är A och O inom finans, troligtvis den första poängen som lärs ut till ekonomistudenterna på landets universitet. Genom att äga en indexfond sprids risken över ett brett antal företag och branscher. Dessutom är de flesta företagen som ingår i de större indexen globalt exponerade vilket medför diversifiering i termer av valutor.

Geografisk exponering

För dig som är intresserad av ett givet geografiskt område är en indexfond ett billigt alternativ för exponering. Det finns nämligen indexfonder som följer index som reflekterar flera geografiska regioner.

Varför Investera I Investmentbolag?

Ett hett alternativ till passivt förvaltade fonder är investmentbolagen. Affärsmodellen bygger på att investera i andra företag, ofta i den mån att bolaget får inflytande, och sedan sälja vidare med vinst. Ägandet är ofta långsiktigt. En genomgång av 51 heta investmentbolag återfinns här. De främsta argumenten som framförs för att investera i investmentbolag är som följer.

Läs mer om de bästa fonderna enligt mig.

Slår Index Historiskt

Investmentbolagen har som grupp genererat en bättre avkastning än index har gjort. Givetvis finns det undantag som bekräftar regeln. Med det sagt är ett investmentbolag ett bra alternativ för dig som vill försöka få högre avkastning än index, något som inte kan uppnås med indexfonder.

Balanserad Riskspridning

Att diversifiera är viktigt, men det finns en avtagande marginalnytta i att diversifiera. Till skillnad från indexfonder som ofta ger en överdiversifiering begränsas antalet innehav hos investmentbolaget. Hur många innehav som återfinns i portföljen varierar från bolag till bolag. Det som är gemensamt är att samtliga investmentbolag är tillräckligt diversifierade.

Ingen Förvaltningsavgift

Som ägare till ett investmentbolag betalar du ingen förvaltningsavgift. Detta trots att de anställda i bolaget nästan kan likställas med fondförvaltare.

Bolagsstyrningen har kunskap och inflytande

En sak som måste bäras i åtanke är givetvis courtaget som betalas när aktien förvärvas. Men utöver den kostar det inget att investera i ett investmentföretag.

Substansrabatt

Att köpa ett investmentbolag kan medföra substansrabatt på innehaven. Substansrabatten är det starkaste argumentet, generellt sett, för att köpa investmentbolag.

Slutsats

Vad som är bäst, investmentbolag eller passivt förvaltade fonder, är svårt att säga. De medför olika fördelar samtidigt och kan vara potenta komplement i en värdepappersportfölj. Något som är värt att ta i beaktning innan du väljer vilken investering som passar dig bäst är att indexfonder inte kan slå index.

Läs gärna mer på vår systersida Samuelsson Rapport.