Last Updated on april 12, 2024 by admin

Vilken är den bästa globala indexfonden? Alla som fondsparar eller investerar pengar i fonder, är alltid ute efter att finna de bästa valen. Ett sätt att kolla det är att ha kunskap om den bästa fonden 2019. Nu är det dock 2020 och sedan har vi också en global pandemi som påverkar världsekonomin. I det fallet kan det tänkas fel att leta efter globala indexfonder, men det finns faktiskt de som ser bra ut gällande framtida avkastning både på kort och lång sikt. I det fallet handlar det om att se till historisk avkastning gällande de bästa fonderna 2019. Bara det kan göra att du med en större säkerhet kan få tillbaka, eller öka, det kapital du ska investera. Här ska vi reda ut frågorna; vad är en indexfond, hur dessa fungerar och vilka som kan vara smart att satsa på 2020. Läs mer och få bättre kunskap för framtida investeringar.

Vi startar med en kort inspirationlista över bra globala indexfonder (plus Avanza Zero som förvisso inte är en global indexfond, men likväl en mycket populär fond med gratis avgift och bra spridning :

  1. Avanza Global
  2. Swedbank Robur Access Global A
  3. Länsförsäkringar Global Indexnära
  4. Nordnet Indexfond Global
  5. Avanza Zero

Tips: Klicka på länkarna för att komma till respektive fonds sida hos Avanza eller Nordnet. Längre ned i artikeln hittar du även mer detaljerad information om varje fond. 

Vad är indexfonder

För att kunna se skillnaden på, och förstå vad, indexfonder verkligen är måste du ha koll på vilka olika fondtyper som finns. Nedan ser du en lista och en kort beskrivning över detta.

Ja, ovan har vi bara förklarat ett fåtal av de olika fondtyper som egentligen finns. Detta för att du ska förstå att det finns olika regler och att olika foder fungerar på olika sätt. Vad är då indexfonder 2020?

Indexfonder är generellt sett samma sak som en aktiefond.

Här placeras således fondkapitalet i aktier. Målet är att indexfonder följer ett visst index. Dessa är aktivt förvaltade fonder som kan både öka och minska i värde. Här finns det globala indexfonder och lokala fonder som bara investerar i svenska bolag. Precis som med alla fonder finns det en risk som gör att det inte är säkert att du får avkastning på din investering. Målet som indexfonder strävar efter är att spegla ett visst index, som hör samman med de aktier som fondkapitalet investeras i. Som ett exempel kan en indexfond sträva efter att följa index för OMXS-30. I det fallet handlar det om det index som berör de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Som du förstår måste indexfonder investera kapitalet i aktier som ligger inom det index de strävar efter att följa.

Generellt sett är avgifterna vid investeringar i indexfonder låga, medan riskerna varierar kraftig beroende på vilken placeringsinriktning de valda fonden har.

Hur fungerar globala indexfonder

En global indexfond har precis som alla andra indexfonder uppgiften att följa ett specifikt index. Hur som helst blir spridningen större, vilket gör att det index som ska följas innehåller ett större antal aktier från ett större antal företag och marknader. Detta behöver inte vara en nackdel, men med en större spridning krävs även mera kunskaper från fondens förvaltare. Här existerar det dock många indexfonder som har gjort bra ifrån sig genom åren. Detta gör att många anser och säger att en satsning på ett långsiktigt sparande i en global indexfond är ett bra alternativ med relativt hög säkerhet.

Vilket index är viktigt för globalfonder

I detta fall handlar det om ett index, som sköts av Morgan Stanley Capital. Detta index går under namnet MSCI World. Indexet har skapats för att samla över 3000 företag placerade över 23 olika utvecklingsmarknader samt ytterligare 26 marknader under utveckling runt om i världen.

De flesta stora globalfonder tävlar om att följa indexet och även att slå det. Med det sagt kommer du som satsar på investeringar i globalfonder alltid att vara den som har ett brett utbud som står till förfogande, där du alltid kan välja de indexfonder som du anser upprätthålla den standard du anser att företagen ska gå efter.

Vilka fonder ska man köpa 2021

När du ser till vilka fonder man ska köpa 2020, så måste du också se till vilka fonder man skulle köpa 2019. Här har du rena fakta. Dock kommer det inte vara säkert att de utvecklas lika bra detta år, då fonder kan både öka och falla över hela världen. Dock finns det de som historiskt sett ger bättre avkastning på investerat kapital, vilket du kan se genom att kolla upp bästa fonder 2019. Många av de bästa globala indexfonderna finns du hos Nordnet och hos Avanza som även har många indexfonder med låg avgift per år och låga avgifter gällande courtage. När du väljer bästa indexfonderna, handlar det om att slå index. Detta är inte lätt, men det finns de som uppnår detta mål.

Vare sig du söker låg risk, vill investera på lång tid gällande globala indexfonder eller andra fonder och olika aktier finner du alltid information om de senaste åren och fondernas utveckling hos Avanza och Nordnet. Med många olika indexfonder är det svårt. Här kan det bland annat finnas många bra alternativ. Ska du satsa på Sverige eller globalt? Det finns många marknader. Ta hjälp av allt information du kan få. Som ett jämförelseindex finner du Morningstar, som har hjälp många göra sina val av investeringar i indexfonder. Nedan läser du om några av valen som finns när du önskar investera i indexfonder eller en global indexfond.

Avanza Zero

Detta är en bra indexfond, men dock ingen global sådan. Varför denna tas med här är att den har en bra spridning och är helt gratis sett till courtageavgift. Utöver detta är den också en av de mest populära bland svenska indexfonder. Fonden ska följa SIX30RX, det index som berör Stockholmsbörsens 30 mest handlade aktier. Indexfonden är en aktivt förvaltad fond, som sett över de senaste fem åren gett ett gott resultat till sina investerare. Helt enkelt ett bra val för alla de som vill satsa på en indexfond på det svenska planet. För 1 år sedan, 2019, var indexfonden mycket nära att slå index.

Avanza Global

Här handlar det om världens billigaste globalfond. Du som väljer att investera i denna indexfond, sprider dina risker på den stoa marknaden. Detta eftersom ditt val innebär en spridning av riskerna på över 23 marknader och 11 branscher. Det billiga med detta val bland indexfonder är att det bara medför en total avgift av 0,11%. Detta är en fond som har bra rating bland globalfonder, och även enligt Morningstar är den billigaste globalfonden.

Varför ska du då välja denna indexfond på börsen? Ja, du får en bra exponering och en fond som historiskt ofta ger ett bra resultat. Med bra branschfördelning och regionsfördelning där 63% ligger i USA för att sedan spridas på Japan, Storbritannien, Frankrike, Kanada och Schweiz kanske detta blir valet över med ett resultat över det vanliga 2020.

Swedbank Robur Access

Detta är ett helt set av aktivt förvaltade fonder. Här har du stora Swedbank Robur Access Global, vilket är en av de indexfonder som har stor spridning i procent. Här investeras cirka 65% på bolag i USA, cirka 10% i Europa följt av Japan med cirka 8%. Resterade är spritt över världen. Ett bra val bland indexfonder för den som vill spara på lång tid.

De tre största branscherna denna fond investerar i är teknik, sjukvård och finans. De sörsta innehaven finner du i Apple Inc. Microsoft Corp. och Amazon. En indexfond som satsar på stora företag, vilket ger en trygghet för dess investerare. För alla som vill satsa på specifika marknader har Swedbank även Robur Access Asien, Sverige, USA och även en mix för att bara ta ett fåtal exempel.

Länsförsäkringar Global

Detta är ytterligare ett mycket bra val bland globalfonder. De som har satsat på en långsiktigt investering i denna indexfond, har under de senaste fem åren fått en tillväxt på totalt 66,28%. Indexfonden placerar sina investerares pengar över ett mycket brett spektrum. Bland annat så ses innehav i Apple Inc. Microsoft, Amazon, Facebook och Alphabet Inc. som några få bland många bra investeringar.

Fondens stora fokus ligger på USA, men inkluderar även Frankrike, Storbritannien, Japan samt Tyskland och lilla Sverige med flera. Indexfonden placerar sitt kapital i över 10 olika branscher, vilket skapar en bra balans och en stor riskspridning.

Nordnet Indexfond Global

När du satsar på investeringar hos Nordnet och deras indexfonder som generellt sett går bra, gör du också ett val av bra riskspridning i aktivt förvaltade fonder. Här ser du till historiken där det oftast ser ut som du minst får tillbaka det investerade kapitalet. Du får också låga avgifter vilket ger större chans att tjäna pengar, enklare att investera i olika länder samt en lägre risk än direkta investeringar i aktier.

Här handlar det om Nordnet Indexfond Global. denna indexfond följer ett index bestående av mer än 1 500 företag utspridda i 23 länder. Här kan du verkligen prata om en hela världen fond. En stor del av företagen finns i USA, Europa och Asien. Detta är det perfekta valet för alla de som inte vill satsa på en indexfond med en specifik marknad. Här handlar det om en förvaltad fond som är spridd över hela världen.

Läs gärna mer på vår systersida Samuelsson Rapport.