Last Updated on april 12, 2024 by admin

Hållbara indexfonder

När det gäller investeringar och sparande finns det massor med olika termer att hålla reda på. Här finns det bland annat fonder. I det fallet finns det något som kallas för hållbara indexfonder. Om de klassas som hållbara eller inte bedöms efter det ESG-värde som olika indexfonder ges. Om de ger hög framtida avkastning eller om det finns en garanti för framtida vinster är inte något som styr. Dock ska alla som investerar i aktier veta att ju lägre ESG-värde som en fond har, desto mera borgar detta för en minimal risk för värdeminskning och en viss garanti för framtida avkastning. Läs mer om indexfonder, så du förstår mera och kan satsa på bästa indexfonden där du får tillbaka lite mera.

Vad är en indexfond

En indexfond är värdepappersfond, oftast bestående av aktier i olika bolag inom ett visst område. Dessa indexfonder strävar efter en värdeutveckling som följer det index som aktierna har börsnoterats i. Aktiebaserade indexfonder bygger på att andelen av varje aktie ska motsvara det index som fonden följer. För att få möjligheten till bästa avkastning på din investering i fonder, ska du också se till varje enskild indexfond och dess ESG-värde. Avkastning är ingen garanti och att få tillbaka din investering kan vara svårt. Om du ser till ESG-värde samt historisk avkastning ger det större chans att du får tillbaka hela din investering och dessutom tjänar på din investering.

I övrigt fungerar indexfonder precis som de flesta andra fonder. Här ser du till de senaste åren för att välja bästa indexfonder. Du ser till vilken vinst eller förlust dessa historiskt har gett per år. Här är det inte alls säkert att du får lika mycket detta år. Detta varierar och kan bli mer eller mindre. Vad du ser är en trend, som oftast håller sig på en jämn nivå.

Hållbara indexfonder och ESG-värde

Vad är det då som är så viktigt med indexfonder och dess ESG-värde? Hur kan detta stå för valet av bästa indexfond? Jo, här handlar det om marknadens förtroende, vilket idag representeras av det sociala och det miljöansvar olika företag tar och visar upp. Det är också något som speglar hur ett företags generella verksamhet bedrivs. Här ska ett ESG-värde på de indexfonder du väljer vara så lågt som möjligt. Olika saker som ses till när ett ESG-värde sätts på fonder är mänskliga rättigheter, bra miljöval samt att de också har ett bra skydd för sina anställda. Med andra ord kommer ett val av en bra fond göras på grundval av ett lågt ESG-värde samt ett bra historiskt resultat.

Bra hållbara indexfonder 2020

Att olika investeringar kan ge högre avkastning än andra och att fonder kan både öka och minska i värde är vida känt. Detta gäller allt från globalfonder till Sverigefonder. Att pengarna är säkra bara för att du investera dem är inget att lita på. Är det dock så att du ser till det viktiga, så blir det genast enklare att göra det rätta valen av en hållbar fond. Nedan se du lite info om bästa indexfonderna 2020. De flesta av dessa finner du hos Avanza, där du alltid finner full information om fondens verksamhet och vilka branscher det hela handlar om. Detta vare sig det gäller investeringar i indexfonder rörande Asien, USA, bränslen eller något annat.

Tre indexfonder att se till 2020

Ett av de bättre valen du kan göra för att få dina pengar att växa är att välja de lite säkrare fonderna med ett högre ansett värde. I det fallet handlar det om att du använder allt den information som finns tillgänglig. I det fallet finns Avanza Europa, SPP Plus och SPP Aktiefond Sverige. Alla dessa tre har ett mycket postivt rykte sett både till ett lågt ESG-värde och fondernas historik.

När du söker information och betyg som du kan lita på. När du vill ha fakta som tar hänsyn till allt från hållbarhet till kapital och hur populära de olika indexfonderna är, så finns Morningstar. Här kan du ta hjälp av deras analytiker och index för att få hjälp i valet av de hållbara indexfonder du gör det bästa valet med. Givetvis ser du också som vanligt till avgift och risk kategori. Morningstar ska du enbart se som ett jämförelseindex och inte som fondbolagens reella aktieindex.

Läs gärna mer på vår systersida Samuelssons Rapport om indexfonder.