Last Updated on april 18, 2022 by admin

En indexfond med inriktning på Asien ger bra exponering mot flera asiatiska marknader och många olika bolag. Här listas populära fondalternativ inom kategorin Indexfond Asien – följt av tips och råd kring sådant som är bra att känna till vid en investering i asiatiska indexfonder. 

Asien är hem för flera av världens största och mest expansiva tillväxtmarknader – däribland Kina och Indien – varför en investering i regionen kan vara mycket intressant och potentiellt lönsam att addera som komplement till övrigt innehav i portföljen.

Med en indexfond Asien får du bredare exponering och bättre riskspridning än om du väljer en aktiv aktiefond. Dessutom har indexfonder betydligt lägre avgift tack vare den passiva förvaltningen.

Utbudet i kategorin är dessvärre inte särskilt stort – endast ett par indexfonder med fokus på den hela den asiatiska regionen finns att hitta hos Avanza och Nordnet. Utöver det finns dock också ett antal indexfonder inriktade på Japan och Kina, vilka kan fungera som alternativ. Dock med betydligt snävare exponering.

Välja indexfond Asien – 8 investeringsalternativ

Hos Avanza finns två indexfonder med exponering mot hela eller stora delar av den asiatiska marknaden:

  1. Swedbank Robur Access Asien A
  2. Öhman Etisk Index Pacific

Vidare finns även indexfonder med inriktning på enskilda asiatiska marknader – främst Kina och Japan:

  1. Öhman Etisk Index Japan
  2. Skandia Japan Exponering
  3. Länsförsäkringar Japan Indexnära
  4. Swedbank Robur Access Edge Japan A
  5. SPP Aktiefond Japan
  6. Cicero China Index A 

Observera att ovanstående fonder inte är några investeringstips utan endast tänkta att ge inspiration. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Swedbank Robur Access Asien A – Sveriges enda riktiga asiatiska indexfond

Swedbank Robur Access Asien A är egentligen listans enda renodlade Indexfond Asien. Fonden har för närvarande drygt 70 000 ägare hos Avanza, en fyrstjärnig rating hos Morningstar och en låg totalavgift på 0,35% – av vilken förvaltningsavgiften utgör 0,20%.

Swedbank Robur Access Asien A investerar i olika bolag på ett stort antal asiatiska marknader (exklusive Japan) – däribland Kina, Indien, Singapore, Taiwan, Sydkorea och Thailand – och ämnar följa utvecklingen för det marknadsviktade indexet MSCI AC Asia Ex Japan NR USD.

Innehavet är tekniktungt, med bolag som Alibaba Holdings Ltd och Tencent Holdings Ltd i topp. Konsumtion, finans och kommunikation är också branscher inom vilka fonden har stora innehav.

Här kan du läsa mer om Swedbank Robur Access Asien A. 

Öhman Etisk Index Pacific

Näst efter ovanstående indexfond Asien från Swedbank är Öhman Etisk Index Pacific det bredaste alternativet om man vill ha en indexfond som ger exponering mot stora delar av Asien, snarare än bara ett enskilt land.

Till skillnad från Swedbanks fond inkluderar emellertid Öhman Etisk Index Pacific även företag i Australien och på Nya Zealand, varför den inte är en renodlad Asienfond. Fondens fokus ligger på hela Stilla havs-regionen snarare än bara Asien.

Öhman Etisk Index Pacific ska replikera utvecklingen för MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Drygt 55% av innehavet finns i Australien, följt av Hongkong och Singapore som andra respektive tredje största marknad.

Fonden förvaltas etiskt och hållbart, har en avgift på 0,73% (förvaltningsavgift 0,65%) och innehavet domineras av företag inom finans.

Här kan du läsa mer om Öhman Etisk Index Pacific.

Vad är en indexfond?

En indexfond är en aktie- och värdepappersfond som strävar efter att återspegla värdeutvecklingen för ett specifikt index. För att kunna göra det köper fonden samma aktier till samma fördelning som ingår i indexet den är tänkt att följa.

En indexfond förvaltas passivt med målsättningen att prestera i nivå med sitt jämförelseindex – varken bättre eller sämre.

Vad är en asiatisk indexfond?

En asiatisk indexfond är en indexfond som följer något av de asiatiska marknadsindexen, och som strävar efter att generera en likvärdig avkastning som det indexet.

Varför investera i en asiatisk indexfond?

Är du ute efter exponering mot flera av världens snabbast växande länder – såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt – är det mot den asiatiska regionen du ska vända din blick.

Här finns fyra av världens fem största tillväxtmarknader, framgångsrika bolag som är marknadsledande globalt, unga och välutbildade människor (framförallt i Indien) och flera länder med en allt större, starkare och mer konsumtionshungrig medelklass.

Asien bjuder på en hel del potential rent investeringsmässigt. Samtidigt är det också betydligt mer riskfyllt att investera i tillväxtmarknader då de är mer volatila och har sämre likviditet.

En indexfond ger bredare exponering och bättre diversifiering än en aktivt förvaltad Asienfond, varför en indexfond kan vara ett något tryggare alternativ att satsa på. Avkastningen kan förvisso aldrig slå index, men den kan heller aldrig gå under index.

Olika Asienfonder följer olika index

Vilket jämförelseindex en indexfond Asien har varierar mellan olika fonder. Många asiatiska index – och således asiatiska indexfonder – väljer att exkludera Japan som marknad, men det finns också de där Japan ingår.

Vidare finns också Asia/Pacific index som omfattar hela Stilla havs-regionen – det vill säga Asien, men även Australien och Nya Zealand.

Ett av de största asiatiska indexen är MSCI AC Asia Ex Japan NR USD – vilket omfattar både medelstora och stora bolag på alla de asiatiska marknaderna, exklusive Japan. MSCI AC Asia Ex Japan NR USD är exempelvis det index Swedbank Robur Access Asien A följer.

Eftersom en indexfond investerar i samma aktier och enligt samma fördelning som det index den är tänkt att efterlikna, är transparensen mycket god. Genom att titta på det index en fond följer får du information om precis vilka aktier som ingår, samt hur den procentuella fördelningen dem emellan ser ut.

God transparens kan kännas extra betryggande vid en investering i en expansiv tillväxtregion som Asien, där risktagandet är lite högre.

Tyngdpunkten ligger på Kina – men exponeringen är bred

Kina är dominerande marknad i så gott som alla Asienfonder där fokus ligger på hela regionen – såväl indexfonder som aktivt förvaltade aktiefonder. Ofta är minst 40-50% av nettoförmögenheten placerad i kinesiska aktier och/eller andra värdepapper. En naturlig tyngdpunkt då Kina är Asiens största marknad.

Samtidigt finns också exponering mot ett flertal andra asiatiska länder, varför en asiatisk indexfond sett ur ett riskperspektiv är att föredra framför en renodlad kinesisk indexfond. Swedbank Robur Access Asien A har till exempel innehav i tio länder inom regionen.

En indexfond med innehav spridda över hela Asien ger dig bredare exponering och således en bättre riskspridning än en indexfond enkom inriktad på Kina (eller någon annan enskild asiatisk marknad).

Fördelar & nackdelar indexfond Asien

Fördelar

Nackdelar 

 

Vill du läsa mer om indexfonder? Här på Indexfonder.org finner du flera intressanta och informativa artiklar om ämnet – kika till exempel på Amerikanska IndexfonderEuropeiska Indexfonder och Bästa globala indexfonden.

Läs gärna mer på vår systersida Samuelssons Rapport om fler indexfonder.