Last Updated on april 18, 2022 by admin

Det pratas ständigt om olika index på ekonominyheterna och i alla tidningar. Vill man se hur väl en aktie presterat så jämför man den med ett relevant index. Har den slagit index eller inte? Detta gäller även fonder. Det verkar som att index är det man jämför med när man vill veta om något gått bra eller inte. Aktieindex är en spegelbild av den samlade ekonomin. Det finns många olika typer av index. I den här snabbundervisningen ska vi gå igenom hur man kan investera i indexfonder samt titta på vilka fördelar detta har för den totala portföljens välstånd.

Vad är en indexfond?

Indexfonder är så kallade passivt förvaltade fonder som till skillnad från många andra fonder, inte syftar till att maximera avkastningen för dess innehavare. Indexfonder försöker istället att spegla utvecklingen för ett specifikt index. Närmast till hands för oss svenskar ligger ju indexet OMXS30, vilket är ett index på stockholmsbörsen som innehåller de 30 mest omsatta aktierna. Alltså de aktier som handlas mest frekvent. Det är alltså i dessa aktier vi finner stora volymer och många affärer.

Och med aktier är det ju så att ju mer volym och ju fler affärer vi har, desto mer rättvisande är aktiekursen. En aktie som bara handlas en gång lite då och då blir lätt missvisande i sin kurs då det helt enkelt inte finns tillräcklig efterfrågan för att kunna ge en rättvis bild. Det är ungefär som med huspriser. Det är väldigt svårt för en mäklare att värdera en bostad i ett område som är nybyggt och där det inte finns några tidigare försäljningar på den öppna marknaden att titta på.

Indexfonder som följer utvecklingen för OMXS30 kommer alltså att ge en utveckling som är  relevant för Stockholmsbörsen i stort. Detta gör indexfonder till en utmärkt ingrediens i portföljen då det ger en ökad diversifiering till portföljen.

Indexfonder för ökad diversifiering

Så, varför ska man investera i indexfonder? När man förvaltar en portfölj av aktier och fonder så vill man ha en bredd i sin portfölj. Man bör sträva efter att inte vara för exponerad mot en specifik marknad eller sektor. Detta medför en onödig risk. Skulle något oväntat hända på den marknaden så skulle detta få en stor negativ effekt på hela portföljen. Diversifiering är därmed något man bör sträva efter i sin portfölj. Indexfonder ger just detta. I och med att indexet består av bolag i alla möjliga branscher och sektorer, så får man så att säga diversifieringen inbakad i indexfonden.

Indexfonder med hävstång

Index har en vana att röra sig i ganska långsamma rörelser. På lång sikt tenderar dom att stiga, men vägen uppåt går inte alltid så snabbt. Vill man få lite extra fart så kan man investera i indexfonder med hävstång. Då har man en belåning inbyggt i fonden, vilket innebär att man får en större utväxling på rörelserna. Man bör dock betänka att detta även gäller vid nedgång. Då blir alltså förlusten större. Man ökar helt enkelt sin risk något när man väljer indexfonder med hävstång.

Här kan du läsa mer om indexfonder.