Amerikanska Indexfonder

Amerikanska Indexfonder

Att investera i indexfonder kan vara en snabb väg för att nå exponering mot andra marknader. Till exempel kanske man sneglat på den amerikanska ekonomin och tänkt att “där finns det intressanta affärer att göra”, men man vet inte riktigt vart man ska börja. Vi visar här hur enkelt det är att välja en amerikansk indexfond för […]

Europeiska Indexfonder

europeiska indexfonder

Europeiska indexfonder är fonder som speglar specifika europeiska index. Men varför ska man investera i dessa fonder istället för till exempel svenska indexfonder? Vi tar en titt på de europeiska indexfonderna och förklarar hur de fungerar. Finansiell exponering mot Europa kan fås på två sätt; antingen genom att köpa aktier i europeiska bolag, eller genom att investera […]

Hur köper man indexfonder?

hur köper man indexfonder?

Hur köper man indexfonder, och var? En fråga som kan tyckas självklar för de med erfarenhet av fondsparande, men som likväl ställs av många nybörjare. Indexfonder köps via handelskonto hos en bank, nätmäklare eller via fondbolaget. Nedan finner du en guide till hur du kommer igång.  Indexfonder är enkla, billiga och breda fonder som ger bra diversifiering […]

Breda indexfonder – 16 fondtips för din portfölj

breda indexfonder

Breda indexfonder med inriktning på den globala marknaden eller en större region ger bra diversifiering och hjälper dig att sprida riskerna i din fondportfölj. Just därför kan breda indexfonder med fördel få utgöra basen i ditt sparande.  Indexfonder som kategori är överlag oftast bredare än aktivt förvaltade aktiefonder, men antalet innehav kan variera kraftigt beroende på vilket börsindex som följs. […]

Aktiv indexfond, vad är det och finns det överhuvudtaget?

aktiv indexfond

Definitionen av en indexfond är att den förvaltas passivt med målsättningen att replikera utvecklingen för ett specifikt index. Några aktiva indexfonder finns således inte. Nedan listas vad som skiljer en aktiv fond från en passiv, samt vad passiv förvaltning egentligen innebär.  En aktiv indexfond – finns det? Nej, egentligen inte. Låt oss förklara varför. Indexfonder är fonder som […]

Indexfonder med lägst förvaltningsavgift

indexfonder med lägst förvaltningsavgift

Låg förvaltningsavgift har stor betydelse för din avkastning över tid, och bör därför vara ett viktigt urvalskriterium när du väljer fonder. Men är de indexfonder med lägst förvaltningsavgift av alla per automatik alltid de bästa – eller finns fler variabler att ta med i beräkningen? En av indexfondernas stora fördelar gentemot aktivt förvaltade aktiefonder är de mycket […]

Passiv indexfond, vad är det?

passiv indexfond, vad är det?

En passiv indexfond är kort och gott en indexfond. Passiv förvaltning är en del av vad som definierar indexfonder överlag – några aktiva indexfonder finns egentligen inte. Men vad innebär passiv förvaltning – och hur fungerar det? Indexfonder refereras ofta till som passiva indexfonder, men ska man vara petig blir det en aning missvisande att säga så. Begreppet ’passiva indexfonder’ […]

Indexfond Asien – Bred exponering mot flera tillväxtmarknader

indexfond asien

En indexfond med inriktning på Asien ger bra exponering mot flera asiatiska marknader och många olika bolag. Här listas populära fondalternativ inom kategorin Indexfond Asien – följt av tips och råd kring sådant som är bra att känna till vid en investering i asiatiska indexfonder.  Asien är hem för flera av världens största och mest expansiva tillväxtmarknader […]

Gratis indexfonder 2021

gratis indexfonder

Att finna några gratis indexfonder, är inget du ska hoppas på. Detta är ungefär lika svårt som att få någon att ge dig pengar att leva för. Hur som helst kan du finna de indexfonder som nästan är gratis. I det fallet blir naturligtvis dessa de bästa indexfonderna att satsa på. Givetvis finns det även […]

Hållbara indexfonder

hållbara indexfonder

Hållbara indexfonder När det gäller investeringar och sparande finns det massor med olika termer att hålla reda på. Här finns det bland annat fonder. I det fallet finns det något som kallas för hållbara indexfonder. Om de klassas som hållbara eller inte bedöms efter det ESG-värde som olika indexfonder ges. Om de ger hög framtida […]